RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

CARBO STAR Łukasz Kutyba

58-100 Świdnica, ul. Przemysłowa 34/2

NIP: 884-252-34-93

Kontakt z Administratorem: carbostar@interia.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży. Na podstawie art. 6 RODO (UE):

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

– Urzędy Administracji Publicznej

– Biura Rachunkowe

– Organy ścigania

– Organy Państwowe

– Instytucje nadzorujące

– Organy egzekucyjne

– Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób i w czasie zgodnym z obowiązującym prawem.

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych może być brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a tym samym brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży.